Използвайте левия бутон на мишката да сменяте буквите по стените на куба.